Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Nyheiter

------------------------

03.03.2017:
Nintendo Switch lansering: Verda var idag med på lanseringa av den nye konsollen til
Nintendo; Nintendo Switch.

------------------------

24.02.2017:
Anerkjennelse av nettsida til Verda: Fekk fyrste henvendelse frå eit selskap som ynskjer å
bidra til å forbetre nettsida: "... jeg ser potensiale i nettsiden Verda.no ..." - nettutviklar med 9
års erfaring med nettutvikling. Førebels vil eg gjera eit forsøk på framleis å sjølv utvikle nettsida
- for å betre kunne halde oversikt over verksemda i si heilskap.

------------------------

26.01.2017:
Fyrste bestilling: Verda hadde idag den fyrste bestillinga i den nye nettbutikken for elektrovarer.

------------------------

18.01.2017:
Tegna avtale med Bergsala, hovudleverandøren til Nintendo i Skandinavia: Idag tegna Verda
ein svært god avtale med Bergsala, hovudleverandøren til Nintendo i heile Skandinavia.
Bergsala er eit svensk foretak som heilt sidan 1981 har vore leverandør for nintendo, og er
derfor Nintendo sin eldste samarbeidspartner. Bergsala har sitt hovudkontor i Kungsbacka i
Sverige. Verda kan no levera nokre av dei beste prisane på nye Nintendo-produkter i Noreg.
Sjå gjerne Nintendo produktene Verda har i sal her: Nettbutikk

------------------------

15.01.2017:
Ny nettbutikk for elektrovarer: Verda la idag ut ein ny nettbutikk for nye elektrovarer.
Nettbutikk for elektrovarer

------------------------

31.12.2016:
Mest besøkte annonse på Finn.no: Fekk idag 1. plassen over dei mest besøkte annonsene innanfor
kategorien "spelkonsollar" på Finn.no.

------------------------

27.07.2016:
Ein ny artikkel med tittelen; 'Kest - språk og realfag møtast', vart gitt ut 25.07.2016. Forfattar
er Tom André Tveit. Her er artikkelen: Kest - språk og realfag møtast

------------------------

27.07.2016:
I samband med utgjevinga av læreboka 'Sjølvstudium' gis den vekk gratis som ebok til dei
hundre fyrste som bestiller! Éi ebok per kunde. Bestill boka her:
Bestilling om epost

------------------------

18.07.2016:
Forlaget Verda gir 1 valfri ebok og 1 valfri dataforskrift av utgjevingane til forlaget Verda, til en
verdi opptil 775 kroner, til dei 100 fyrste brukarane av forumet! Les mer her: Velkomstgåve

------------------------

18.07.2016:
Nettsida til forlaget Verda har i dag blitt oppdatert med ei eiga side med opplysingar, råd og
hjelp til sjølvstuderande. Her er den: Sjølvstudium

------------------------

18.07.2016:
I dag blir ei ny bok og ebok med tittelen; 'Sjølvstudium', gjort allmennt tilgjengelig - i alt fire
utgjevingar. Den gir råd og hjelp til alle som driv med sjølvstudium. Les meir her:
Tveit, Tom André: Sjølvstudium. Nynorsk. 1. utgåve. 2016. Verda. 7 sider. ISBN: 978-82-8329-064-6.
Tveit, Tom André: Selvstudium. Bokmål. 1. utgåve. 2016. Verda. 7 sider. ISBN: 978-82-8329-065-3.
Tveit, Tom André: Sjølvstudium. Nynorsk. 1. utgåve. 2016. Verda. 7 sider. ISBN: 978-82-8329-066-0.
Tveit, Tom André: Selvstudium Bokmål. 1. utgåve. 2016. Verda. 7 sider. ISBN: 978-82-8329-067-7.

------------------------

27.06.2016:
Ein ny artikkel med tittelen; "Sokrates reinkarnert og "filosofiens" død?", er gitt ut. Den passer til
dei som studerer filosofifag eller på anna måte har noko med filosofi å gjere. Forfatter er
Tom André Tveit.
Sokrates reinkarnert og "filosofiens" død?

------------------------

25.05.2016:
Forlaget Verda legg den fyrste artikkelen ut på nettsida. Forfatter er Tom André Tveit.
Tall med god eller med dårlig kvalitet?

------------------------

02.05.2016:
Forlaget Verda opprettar ei side på Twitter, det det blir mogleg å følgja med på nyheiter.
Verda på Twitter

------------------------

02.05.2016:
Forlaget Verda opprettar ei side på Facebook, det det blir mogleg å følgja med på nyheiter.
Verda på Facebook

------------------------

16.04.2016:
Den fyrste nettforelesinga lagt til på internettsida til forlaget Verda: Dei fire rekneartane

------------------------

14.04.2016:
Ei løysing for å drive nettforelesing blir lagt til på nettsida til forlaget Verda. Forelesing

------------------------

06.04.2016:
Fyrste brukar ved nettsida til forlaget Verda blir registrert.

------------------------

27.03.2016:
Eit forum blir lagt til på nettsida til forlaget Verda. Forum

------------------------

01.03.2016:
Fyrste samarbeidsmøte med ytre leverandør av bøker - nærmare bestemt leverandør av
læremiddel meint for grunnskulen. Ved fyrste marknadsavklaring innanfor grunnskulen blir
samarbeidet iverksatt.

------------------------

13.02.2016:
Ei av datamaskinene til forlaget Verda har blitt angrepet av hackarar. Angrepet vart oppdaga
undervegs, og datamaskina under angrep vart slått av og mesteparten av innhaldet vart redda.
Blant det som vart tapt var ein tekst som nesten var klar til utgjeving kalla 'Raflære'. Når det
gjeld den tapte ugjevinga er det usikkert om den blir forsøkt skrive på nytt, uansett kjem aldri
ei ny utgåve til å bli heilt lik blant anna på grunn av at nye ord og nye framgangsmåtar som no
er tapt kan bli noko annleis i eit nytt forsøk på å skrive boka. Rutinane for bruk av datamaskin
ved forlaget er no endra for å avverga liknande angrep.

------------------------

06.11.2015:
Fyrste bok utlånt ved et folkebibliotek i Norge; det Deichmanske bibliotek:
Tveit, Tom André: Mengdelære. Bokmål. 1. utgåve. 2015. Verda. 68 sider. ISBN: 978-82-8329-010-3.

------------------------

XX.09.2015:
Fyrste utgjeving solgt til et professorat. (Lesarar blir gjort merksam på at kundeoppljosingane
til kundar ved forlaget blir haldt hemmelege)

------------------------

18.09.2015:
Fyrste ebok solgt:
Tveit, Tom André: Erenglære. Bokmål. 1. utgåve. 2015. Verda. 21 sider. ISBN: 978-82-8329-014-1.

------------------------

28.04.2015:
Fyrste bok tatt inn ved folkebiblioteket i Norge:
Tveit, Tom André: Mengdelære. Bokmål. 1. utgåve. 2015. Verda. 68 sider. ISBN: 978-82-8329-010-3.

------------------------

10.04.2015:
Fyrste bok solgt:
Tveit, Tom André: Mengdelære. Nynorsk. 1. utgåve. 2015. Verda. 67 sider. ISBN: 978-82-8329-009-1.

------------------------

14.03.2015:
Den fyrste dataforskrifta blir gitt på forlaget Verda:
Tveit, Tom André: Omsetjing av talorden. 1. utgåve. 2015. Verda. ISBN: 978-82-8329-025-7.

------------------------

10.03.2015:
Nettbutikken til forlaget Verda blir oppdatert med den fyrste vara:
Tveit, Tom André: Erenglære. 1. utgåve. 2015. Verda. 21 sider. ISBN: 978-82-8329-001-1.

------------------------

10.03.2015:
Den fyrste eboka blir gitt ut på forlaget Verda:
Tveit, Tom André: Erenglære. 1. utgåve. 2015. Verda. 21 sider. ISBN: 978-82-8329-001-1.

------------------------

10.03.2015:
Den fyrste boka blir gitt ut på forlaget Verda:
Tveit, Tom André: Erenglære. 1. utgåve. 2015. Verda. 21 sider. ISBN: 978-82-8329-001-1.

------------------------

05.02.2015:
Nettsida til forlaget Verda blir oppdatert med nettbutikk. Nettbutikken

------------------------

01.02.2015:
Nettsida til forlaget Verda blir lagt ut på internett. Verda

------------------------

06.06.2014:
Næringskoden til enkeltmannsforetaket Tom André Tveit endrast til: 58.110 Utgiving av
bøker. Verda ved Brønnøysundregistrene

------------------------

03.06.2014:
Forlaget Verda opprettast ved at verksemda til enkeltmannsforetaket Tom André Tveit
endrast til: Forfatter- og forlagsverksemd.
Verda ved Brønnøysundregistrene

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.