Verda

Nynorsk Bokmål

Heim Nyheiter Varer Tenester Skule Forum Om Verda _____ Logg inn

Meny:
Kontaktopplysingar
Om forlaget
Bevilling
Forfattarar
Reglar
Innspel
Omtale i media

Kontaktopplysingar:
Tom André Tveit (Verda)
Forlagsnummer: 978-82-8329
Organisasjonsnummer: 912 274 608
Adresse:
Postboks 2636
5828 Bergen
Mobiltelefon: 40 08 97 75
Epost: post@verda.no
Internett: http://www.verda.no

Om forlaget:
Forlaget Verda vart oppretta i 2014 under enkeltmannsforetaket Tom André Tveit, som sjølv
står oppført i Brønnøysundregistrene med forfattar- og forlagsverksemd. Dei fyrste
utgjevingane vart gitt ut 10.03.2015, og alle desse er fagbøker. Forlaget har for framtida
planlagt mange utgjevingar – dette gjeld i hovudsak fagbøker, men det er eit ynskje å utvide
til skjønne bøker etterkvart, som til dømes dikt og forteljingar. Enkeltmannsforetaket Tom
André Tveit er registrert i foretaksregisteret og meirverdiavgiftsregisteret.

Bevilling:
Kjøp og salg av brukte varer.

Forfattarar:
Tom André Tveit

Reglar:
Reglar

Innspel:
Dersom det blir funne nokre feil, anten skrivefeil eller andre feil, eller noko som kan
videreutvikla eller på anna måte forbetra internettsida vår eller nokon av utgjevingane, kan
innspel sendast til den følgjande epostadressa: innspel@verda.no

Omtale i media:
Dersom nokon finn omtale av anten nokre varer som forlaget Verda har gitt ut, eller anna
omtale om forlaget Verda ellers, ynskjer vi å få tilsendt opplysing om dette om epost:
omtale@verda.no

© 2016. Tom André Tveit. Organisasjonsnummer 912 274 608.